Pedagodzy w przedszkolach niepublicznych

Jednym z elementów sprawiających, że rodzice wybierają przedszkole niepubliczne jest wysoko wykwalifikowana załoga. Ażeby pozostać pracobiorcą niepublicznego przedszkola trzeba bo bez żadnych zahamowań zakończyć studia pedagogiczne. Oczekiwania stawiane przez rodzicieli dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych są coraz to wyższe, wobec czego kadra ma obowiązek być dostosowana do obecnej sytuacji.